Dlaczego warto posiadać OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym jest tym rodzajem polisy ubezpieczeniowej, która zapewnia ochronę nie tylko domu lub mieszkania, ale także zapewnia bezpieczeństwo oraz wsparcie finansowe w przypadku wyrządzenia przez ubezpieczonego szkody w domu a także poza nim. W przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego (a także jego dzieci, członków rodziny czy zwierzęta) osoba poszkodowana otrzymuje rekompensatę pieniężną od ubezpieczyciela, która trafia bezpośrednio na jego konto.

Czym jest i jak działa OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym stanowi bardzo często dodatkowe ubezpieczenie, które można z powodzeniem nabyć jako dodatek do posiadanej polisy ubezpieczenia domu lub mieszkania. Zakres ubezpieczenia można swobodnie modyfikować, poprzez rozszerzanie ryzyk ubezpieczeniowych a także o takie dodatki jak pomoc prawną czy dodatki dedykowane dla lokatorów danej nieruchomości. W przypadku zawierania umowy polisy OC w życiu prywatnym w większości nie ma konieczności zachowania określonego terminu karencji, a ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu zawarcia samej polisy. Z reguły jest ona zawierana na okres jednego roku, z możliwością jej przedłużenia.  

OC w życiu prywatnym – jak skorzystać?

Warto wiedzieć, że odszkodowanie z tytułu polisy OC w życiu prywatnym nie jest wypłacane ubezpieczonemu tylko poszkodowanemu, któremu ubezpieczony wyrządził nieumyślnie szkodę i która mieści się w zakresie zdarzeń określonych przez samą polisę. Pieniądze wypłacane są bezpośrednio na konto poszkodowanego.

Szkodę z polisy może zgłosić zarówno ubezpieczony jak i osoba przez niego poszkodowana i najczęściej odbywa się to poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Szkodę można oczywiście zgłosić także osobiście w oddziale towarzystwa a w niektórych przypadkach także sms-owo. Ogólne warunki ubezpieczenia określają termin w jakim należy zgłosić zaistnienie zdarzenia i najczęściej jest to od 3 do 7 dni od jego zaistnienia. Na wypłatę pieniędzy tytułem odszkodowania ubezpieczyciel ma z kolei 30 dni.

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Posiadanie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym niesie za sobą szereg wymiernych korzyści, przy jednoczesnych niewielkich miesięcznych kosztach. Ten dodatek do standardowej polisy ubezpieczenia domu lub mieszkania sprawdzi się szczególnie w sytuacjach zalania sąsiadów, zbicia szyby przez dziecko podczas zabawy czy pogryzienia innej osoby przez naszego psa. W każdej z powyższych sytuacji można czuć się bezpiecznie z uwagi na to, że ubezpieczyciel pokryje straty do wysokości sumy ubezpieczenia a ubezpieczony nie będzie zmuszony do ponoszenia dotkliwych konsekwencji finansowych w tym przypadku.

 

Dlaczego warto ubezpieczyć samochód w znanej firmie PZU

PZU jest towarzystwem ubezpieczeniowym najbardziej znanym na polskim rynku. Oferuje wiele rodzajów ubezpieczeń, w tym rozbudowane polisy komunikacyjne. Kierowca może skorzystać z podstawowego wariantu ochrony lub wielu opcji dodatkowych, które nie zawsze wymagają dopłat. Oferta firmy PZU jest wciąż rozszerzana, dlatego warto przyjrzeć jej się bliżej.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

W Polsce każdy kierowca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono przed konsekwencjami kolizji lub wypadku na drodze, co może doprowadzić do uszkodzenia pojazdów i obrażeń ciała kierowcy lub pasażera. W takiej sytuacji sprawca zdarzenia jest chroniony, a odszkodowanie wypłacane jest osobie poszkodowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto zwrócić uwagę na fakt, że za brak ubezpieczenia OC na właściciela auta możesz zostać nałożona kara ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dlatego ciągłość polisy OC musi być utrzymywana w całym okresie eksploatacji samochodu.

Dobrowolne ubezpieczenie Autocasco

Polisa AC zabezpiecza kierowcę na wypadek uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie lub jeśli sprawca nie zostanie rozpoznany. W przypadku firmy PZU oznacza to możliwość pokrycia kosztów naprawy pojazdu po kolizji na drodze lub po powstaniu uszkodzeń spowodowanych przez czynniki niezależne od właściciela auta. Wśród nich firma wymienia uszkodzenie nadwozia przez spadającą gałąź lub zjawiska pogodowe takie jak burza czy grad.

Ubezpieczenie Autocasco powoduje także wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy pojazd zostanie skradziony lub jego wyposażenie zostanie uszkodzone podczas próby włamania. Umowa podpisana z firmą PZU (fachowa pomoc partnera ubezpieczniowego) obejmuje koszty naprawy zniszczeń powstałych podczas kontaktu z dzikimi zwierzętami lub obiektami latającymi, na przykład, coraz bardziej popularnymi dronami.

Korzystne warianty likwidacji szkody

W PZU możliwa jest likwidacja szkody na podstawie wariantu serwisowego, partnerskiego lub optymalnego. W pierwszym naprawa jest wykonywana za pomocą oryginalnych części producenta, przez autoryzowaną stację obsługi. Drugi wariant to możliwość przywrócenia auta do sprawności za pomocą części będących zamiennikami, ale o jakości porównywalnej z podzespołami oryginalnymi. W ostatnim wariancie firma PZU używa do naprawy części oryginalnych, ale nie pomniejsza ich cen o amortyzację.

Każdy kierowca może indywidualnie zdecydować, który sposób naprawy będzie dla niego najkorzystniejszy. Usługa może być wykonana bezgotówkowo lub właściciel auta może otrzymać odszkodowanie, które przeznaczy na samodzielną naprawę pojazdu. Szczegółowe informacje o ofercie PZU można znaleźć na stronie internetowej firmy. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z konsultantem lub agentem, który dobierze najlepszy wariant polisy komunikacyjnej do indywidualnych potrzeb kierowcy.

Co obejmuje ubezpieczenie komunikacyjne NNW w firmie PZU

Podczas jazdy własnym autem może dojść do różnego typu nieprzewidzianych zdarzeń. Rekompensata finansowa dla kierowcy i jego pasażerów może być zapewniona po wykupieniu ubezpieczenia komunikacyjnego NNW. Możliwość taką oferuje, między innymi, firma PZU. Dzięki polisie Auto NNW możliwa jest wypłata odszkodowania po wypadku zarówno w Polsce, jak i innych w krajach europejskich.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW jest przeznaczone dla osób, które chcą zapewnić sobie wsparcie finansowe po wypadku drogowym. Należy pamiętać, że tego typu zdarzenia to nie tylko uszkodzenie samochodu, lecz zdecydowanie większym problemem są obrażenia ciała kierowcy lub pasażerów. W razie nieszczęśliwego wypadku firma PZU oferuje odszkodowanie, którego wysokość jest określana na podstawie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Środki finansowe można otrzymać w przypadkach takich jak utrata narządu, pogorszenie wzroku lub wystąpienie ograniczeń ruchowych, których nie da się wyeliminować za pomocą leczenia lub rehabilitacji. PZU określa wartość poszczególnych obrażeń jako procent sumy ubezpieczenia ustalonej na zawartej umowie.

Hospitalizacja i niezdolność do pracy

Na odszkodowanie ze strony PZU można liczyć także w sytuacji, gdy nie dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale osoba poszkodowana zostanie hospitalizowana przez przynajmniej 5 dni lub konieczny okaże się zabieg operacyjny. W tym przypadku firma wypłaca 1% sumy ubezpieczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, jednak maksymalna kwota to 1 tysiąc zł. Sytuacja wygląda podobnie, jeśli leczenie uniemożliwia powrót do pracy zawodowej. PZU (fachowa pomoc partnera ubezpieczniowego) wypłaca 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niedyspozycji. Odszkodowanie można uzyskać w razie hospitalizacji lub konieczności leczenia ambulatoryjnego.

Odszkodowanie dostosowane do potrzeb

Ubezpieczenie NNW obejmuje również śmierć w wypadku komunikacyjnym. Wsparcie finansowe jest wypłacalne bliskim osoby ubezpieczonej lub osobie wskazanej w polisie. W tym wypadku firma PZU wypłaca 100% sumy ubezpieczenia, która może wynosić nawet 100 tysięcy zł dla jednego ubezpieczonego. W praktyce ubezpieczenie NNW w PZU pozwala na pokrycie kosztów leczenia, w tym rehabilitacji, w kwocie 5 tysięcy zł. W przypadku konieczności zakupu urządzeń lub akcesoriów medycznych maksymalna kwota wzrasta do 10 tysięcy zł. Możliwe jest też pokrycie ceny przeszkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w tej samej kwocie.

PZU umożliwia zakup polisy NNW komunikacyjnej przez telefon, w oddziale firmy, przez Internet lub podczas indywidualnej wizyty agenta ubezpieczeniowego. W związku z tym z oferty firmy może skorzystać każda osoba zainteresowana zabezpieczeniem interesów swojej rodziny, bez względu na obowiązki zawodowe.