Podczas jazdy własnym autem może dojść do różnego typu nieprzewidzianych zdarzeń. Rekompensata finansowa dla kierowcy i jego pasażerów może być zapewniona po wykupieniu ubezpieczenia komunikacyjnego NNW. Możliwość taką oferuje, między innymi, firma PZU. Dzięki polisie Auto NNW możliwa jest wypłata odszkodowania po wypadku zarówno w Polsce, jak i innych w krajach europejskich.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW jest przeznaczone dla osób, które chcą zapewnić sobie wsparcie finansowe po wypadku drogowym. Należy pamiętać, że tego typu zdarzenia to nie tylko uszkodzenie samochodu, lecz zdecydowanie większym problemem są obrażenia ciała kierowcy lub pasażerów. W razie nieszczęśliwego wypadku firma PZU oferuje odszkodowanie, którego wysokość jest określana na podstawie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Środki finansowe można otrzymać w przypadkach takich jak utrata narządu, pogorszenie wzroku lub wystąpienie ograniczeń ruchowych, których nie da się wyeliminować za pomocą leczenia lub rehabilitacji. PZU określa wartość poszczególnych obrażeń jako procent sumy ubezpieczenia ustalonej na zawartej umowie.

Hospitalizacja i niezdolność do pracy

Na odszkodowanie ze strony PZU można liczyć także w sytuacji, gdy nie dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale osoba poszkodowana zostanie hospitalizowana przez przynajmniej 5 dni lub konieczny okaże się zabieg operacyjny. W tym przypadku firma wypłaca 1% sumy ubezpieczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, jednak maksymalna kwota to 1 tysiąc zł. Sytuacja wygląda podobnie, jeśli leczenie uniemożliwia powrót do pracy zawodowej. PZU wypłaca 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niedyspozycji. Odszkodowanie można uzyskać w razie hospitalizacji lub konieczności leczenia ambulatoryjnego.

Odszkodowanie dostosowane do potrzeb

Ubezpieczenie NNW obejmuje również śmierć w wypadku komunikacyjnym. Wsparcie finansowe jest wypłacalne bliskim osoby ubezpieczonej lub osobie wskazanej w polisie. W tym wypadku firma PZU wypłaca 100% sumy ubezpieczenia, która może wynosić nawet 100 tysięcy zł dla jednego ubezpieczonego. W praktyce ubezpieczenie NNW w PZU pozwala na pokrycie kosztów leczenia, w tym rehabilitacji, w kwocie 5 tysięcy zł. W przypadku konieczności zakupu urządzeń lub akcesoriów medycznych maksymalna kwota wzrasta do 10 tysięcy zł. Możliwe jest też pokrycie ceny przeszkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w tej samej kwocie.

PZU umożliwia zakup polisy NNW komunikacyjnej przez telefon, w oddziale firmy, przez Internet lub podczas indywidualnej wizyty agenta ubezpieczeniowego. W związku z tym z oferty firmy może skorzystać każda osoba zainteresowana zabezpieczeniem interesów swojej rodziny, bez względu na obowiązki zawodowe.