Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym jest tym rodzajem polisy ubezpieczeniowej, która zapewnia ochronę nie tylko domu lub mieszkania, ale także zapewnia bezpieczeństwo oraz wsparcie finansowe w przypadku wyrządzenia przez ubezpieczonego szkody w domu a także poza nim. W przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego (a także jego dzieci, członków rodziny czy zwierzęta) osoba poszkodowana otrzymuje rekompensatę pieniężną od ubezpieczyciela, która trafia bezpośrednio na jego konto.

Czym jest i jak działa OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym stanowi bardzo często dodatkowe ubezpieczenie, które można z powodzeniem nabyć jako dodatek do posiadanej polisy ubezpieczenia domu lub mieszkania. Zakres ubezpieczenia można swobodnie modyfikować, poprzez rozszerzanie ryzyk ubezpieczeniowych a także o takie dodatki jak pomoc prawną czy dodatki dedykowane dla lokatorów danej nieruchomości. W przypadku zawierania umowy polisy OC w życiu prywatnym w większości nie ma konieczności zachowania określonego terminu karencji, a ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu zawarcia samej polisy. Z reguły jest ona zawierana na okres jednego roku, z możliwością jej przedłużenia.  

OC w życiu prywatnym – jak skorzystać?

Warto wiedzieć, że odszkodowanie z tytułu polisy OC w życiu prywatnym nie jest wypłacane ubezpieczonemu tylko poszkodowanemu, któremu ubezpieczony wyrządził nieumyślnie szkodę i która mieści się w zakresie zdarzeń określonych przez samą polisę. Pieniądze wypłacane są bezpośrednio na konto poszkodowanego.

Szkodę z polisy może zgłosić zarówno ubezpieczony jak i osoba przez niego poszkodowana i najczęściej odbywa się to poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Szkodę można oczywiście zgłosić także osobiście w oddziale towarzystwa a w niektórych przypadkach także sms-owo. Ogólne warunki ubezpieczenia określają termin w jakim należy zgłosić zaistnienie zdarzenia i najczęściej jest to od 3 do 7 dni od jego zaistnienia. Na wypłatę pieniędzy tytułem odszkodowania ubezpieczyciel ma z kolei 30 dni.

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Posiadanie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym niesie za sobą szereg wymiernych korzyści, przy jednoczesnych niewielkich miesięcznych kosztach. Ten dodatek do standardowej polisy ubezpieczenia domu lub mieszkania sprawdzi się szczególnie w sytuacjach zalania sąsiadów, zbicia szyby przez dziecko podczas zabawy czy pogryzienia innej osoby przez naszego psa. W każdej z powyższych sytuacji można czuć się bezpiecznie z uwagi na to, że ubezpieczyciel pokryje straty do wysokości sumy ubezpieczenia a ubezpieczony nie będzie zmuszony do ponoszenia dotkliwych konsekwencji finansowych w tym przypadku.