PZU jest towarzystwem ubezpieczeniowym najbardziej znanym na polskim rynku. Oferuje wiele rodzajów ubezpieczeń, w tym rozbudowane polisy komunikacyjne. Kierowca może skorzystać z podstawowego wariantu ochrony lub wielu opcji dodatkowych, które nie zawsze wymagają dopłat. Oferta firmy PZU jest wciąż rozszerzana, dlatego warto przyjrzeć jej się bliżej.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

W Polsce każdy kierowca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono przed konsekwencjami kolizji lub wypadku na drodze, co może doprowadzić do uszkodzenia pojazdów i obrażeń ciała kierowcy lub pasażera. W takiej sytuacji sprawca zdarzenia jest chroniony, a odszkodowanie wypłacane jest osobie poszkodowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto zwrócić uwagę na fakt, że za brak ubezpieczenia OC na właściciela auta możesz zostać nałożona kara ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dlatego ciągłość polisy OC musi być utrzymywana w całym okresie eksploatacji samochodu.

Dobrowolne ubezpieczenie Autocasco

Polisa AC zabezpiecza kierowcę na wypadek uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie lub jeśli sprawca nie zostanie rozpoznany. W przypadku firmy PZU oznacza to możliwość pokrycia kosztów naprawy pojazdu po kolizji na drodze lub po powstaniu uszkodzeń spowodowanych przez czynniki niezależne od właściciela auta. Wśród nich firma wymienia uszkodzenie nadwozia przez spadającą gałąź lub zjawiska pogodowe takie jak burza czy grad.

Ubezpieczenie Autocasco powoduje także wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy pojazd zostanie skradziony lub jego wyposażenie zostanie uszkodzone podczas próby włamania. Umowa podpisana z firmą PZU (fachowa pomoc partnera ubezpieczniowego) obejmuje koszty naprawy zniszczeń powstałych podczas kontaktu z dzikimi zwierzętami lub obiektami latającymi, na przykład, coraz bardziej popularnymi dronami.

Korzystne warianty likwidacji szkody

W PZU możliwa jest likwidacja szkody na podstawie wariantu serwisowego, partnerskiego lub optymalnego. W pierwszym naprawa jest wykonywana za pomocą oryginalnych części producenta, przez autoryzowaną stację obsługi. Drugi wariant to możliwość przywrócenia auta do sprawności za pomocą części będących zamiennikami, ale o jakości porównywalnej z podzespołami oryginalnymi. W ostatnim wariancie firma PZU używa do naprawy części oryginalnych, ale nie pomniejsza ich cen o amortyzację.

Każdy kierowca może indywidualnie zdecydować, który sposób naprawy będzie dla niego najkorzystniejszy. Usługa może być wykonana bezgotówkowo lub właściciel auta może otrzymać odszkodowanie, które przeznaczy na samodzielną naprawę pojazdu. Szczegółowe informacje o ofercie PZU można znaleźć na stronie internetowej firmy. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z konsultantem lub agentem, który dobierze najlepszy wariant polisy komunikacyjnej do indywidualnych potrzeb kierowcy.